Protocol Covid-19

La situació excepcional que estam vivint ha fet que sigui necessari un protocol per tal de programar la represa als entrenaments del Club Atletisme Manacor.

Aquest protocol ha estat creat seguint i basant-se en les normatives i recomanacions de les diferents autoritats sanitàries i esportives, per tal de vetllar per una pràctica esportiva segura dins de la situació excepcional que estam vivint.

A esportistes, entrenadors, col·laboradors i familiars us demanam complicitat i rigor en el seu compliment, ja que és del tot necessària la implicació de tothom per disposar d’un espai segur per a la pràctica esportiva.

De la mateixa manera, també us volem demanar comprensió i paciència si aquestes mesures comporten futures modificacions, ampliacions o rectificacions, si la situació del moment o les directrius de les autoritats corresponents així ho requereixen.

PROTOCOL COVID-19