Bases Beca esportiva Club Atletisme Manacor

Des de la Junta Directiva del Club Atletisme Manacor se’ns planteja el repte d’abordar la nova i canviant situació econòmica i social en què ens trobam. Cal destacar que els últims anys hem pogut constatar un augment de les despeses econòmiques relacionades en matèria esportiva i educativa. Una vegada estudiada aquesta situació i mirant de cobrir el màxim de necessitats possibles, es creu necessari impulsar una beca per als atletes del Club Atletisme Manacor amb bons resultats esportius i acadèmics. Aquesta beca és creada i impulsada per ajudar als pares i mares de fills que practiquen atletisme i continuen amb els seus estudis per tal de cobrir les possibles despeses de material esportiu, escolar o quotes d’entrenament. Aquesta actuació té tres objectius principals:

  • Fomentar la pràctica de l’atletisme en un context social favorable dins l’àmbit del Club Atletisme Manacor.
  • Fomentar la continuïtat dels estudis a més de motivar l’obtenció de bons resultats acadèmics i, així evitar l’abandonament escolar.
  • Garantir la igualtat d’oportunitats entre els atletes davant de la situació econòmica actual i servir de suport social.

Aquí teniu les bases de la Beca Esportiva Club Atletisme Manacor.