Reglament de Règim Intern

El Reglament de Règim Intern és un document per regular la vida interna del Club així com establir i concretar les relacions entre els seus diferents sectors que formen part del Club Atletisme Manacor. Aquest document permet completar allò que es regula en els estatuts de l’organització i en la legislació vigent. Aquí el teniu: Reglament de Règim Intern