L’Equip tècnic

Al Club Atletisme Manacor estam convençuts que el tracte humà és el més important. Perquè si alguna cosa ens caracteritza, és l’ambient acollidor i de companyonia que ens envolta. Per això, consideram imprescindible que els nostres entrenadors tenguin la capacitat d’empatitzar amb els pares, mares i els propis atletes dels quals no només són entrenadors, sinó que també són formadors i un exemple a seguir.

Durant l’etapa de l’Escola d’atletisme (fins a 14 anys), es prioritza l’adquisició de les habilitats bàsiques d’equilibri i coordinació però també dels valors per poder-se desenvolupar personalment i esportiva, mitjançant activitats, exercicis i jocs amb un principi de transferència a l’atletisme. Aquesta etapa és, sobretot, una etapa d’iniciació i formació a l’esport, però també inclou un factor molt important de socialització amb els companys i companyes on aprenen unes normes bàsiques de convivència en un àmbit esportiu lúdic.

Durant l’etapa de tecnificació, es treballa el concepte d’aprendre a entrenar per poder desenvolupar, a llarg termini, la seva especialització en un dels sectors específics de l’atletisme. Aquesta metodologia d’entrenament fa necessària la presa de decisions de l’atleta i l’implica directament en el seu creixement esportiu. L’objectiu principal d’aquesta etapa és la de crear unes rutines i fomentar una disciplina esportiva i acadèmica per tal de compaginar estudis o treball amb esport. Tot això, amb el rerefons i l’objectiu final d’entrenar per millorar i competir.

Seguim fent feina per uns valors i la filosofia que hem forjat durant més de 20 anys d’història però innovant any rere any. El nostre equip tècnic és un grup heterogeni on s’hi combinen persones amb experiència i formació esportiva amb d’altres en procés d’aprenentatge. Aquest segon grup d’entrenadors són atletes de la casa que decideixen implicar-se de ple en el Club per aprendre i formar-se. D’aquesta manera, tancam el cicle i ens renovam contínuament tot mantenint els valors que s’han transmès durant tants d’anys.